برای سهولت در  پیگیری سفارش هایی که  نیازمند صرف زمان میباشند، کاجور تعهداتی را برای خریدار  و تیم سازنده مشمول بر پنج ماده بدین شرح تعریف نموده که تایید آن از سوی هر دو جانب الزامیست:
1. تعهدات فروشنده
الف – تهیه‎ی نقشه‎ی اجرائی: ساخت و نصب طرح ارائه شده با اندازه گیری های لازم وتوافق با خریدار.
ب – تهیه و ساخت محصول مورد نظر، طبق مدل و رنگ ذکر شده در نقشه سفارش بر  اساس استاندارد.
ج – حمل کالاهای سنگین از طبقه همکف به بالا با هزینه خریدار انجام میشود.
د – هزینه نصب لوازم ذکر شده در نقشه سفارش (چنانچه به نصب نیاز داشته باشد) بر عهده خریدار میباشد.
2. تعهدات خریدار
الف – در مورد پروژه‎هایی که ارزش مالی آنها به بیش از 5 میلیون تومان میرسد: پرداخت نصف مبلغ قرارداد بلافاصله پس از امضای قرارداد (تایید سفارش)  و تسویه باقیمانده 2 روز قبل از حمل.
ب – آماده‎سازی محل نصب.
ج – هزینه‎های حمل ونصب در مبلغ قرار داد منظور شده است.
3. فسخ قرارداد
الف – هر یک از طرفین قرارداد حق دارند ظرف مدت دو روز پس از امضای قرارداد نسبت به فسخ آن اقدام نموده و مراتب را کتبا به طرف مقابل اطلاع بدهند (در صورت فسخ از طرف خریدار: خریدار میبایست مبلغ 250000 تومان، بابت هزینه‎ی طراحی پرداخت نماید).
ب – در صورت فسخ قرارداد از طرف خریدار پس از دو روز تا یک هفته بعد از امضای قرارداد خریدار عهده‎دار پرداخت 20% از مبلغ کل قرارداد به کاجور میباشد.
ج – درصورتیکه خریدار بعد از یک هفته از زمان عقد قرارداد تا تاریخ تحویل اقدام به فسخ قرارداد نماید، عهده‎دار پرداخت 60% از کل مبلغ قرارداد به فروشنده میباشد.
د – کاجور یا خریدار تحت شرایط فورس ماژور حق فسخ یا به تعویق انداختن تاریخ قرارداد را تا رفع حالت فورس ماژور خواهند داشت.
4.
الف – بروز عوامل فورس ماژور سبب ساقط شدن تعندات طرفین خواهند بود.
ب – هر نوع تغییر در  رنگ، مدل یا تعداد محصول و وسائل موضوع این قرارداد از طرف خریدار فقط یک بار مقدور بوده و باید حداکثر ظرف مدت دو روز از تاریخ امضای قرارداد صورت تغییرات درخواستی از طرف خریدار کتبا به کاجور تسلیم شده باشد. در غیر این صورت هیچگونه تغییری در  نقشه موضوع این قرارداد برای فروشنده مقدور نمیباشد.
د – امضای قراداد حاکی از آگاهی کامل و قبول کلیه‎ی مشخصات فنی نقشه نهایی از جانب خریدار بوده و کلیه تغییرات موضوع (ج) این ماده را نیز شامل میگردد.
این قرارداد در 4 بماده و 11 بند در  تاریخ ذکر شده در بالا به امضای طرفین رسیده است.

قوانین استفاده از سایت کاجور

عضویت شما به منزله قبول این قوانین میباشد و این قوانین در هر زمانی میتوانید بدون اطلاع قبلی تغییر کند اما تغییرات قوانین در اخبار به اطلاع کاربران میرسد بنابراین هر زمانی که با قوانین سایت مخالف بودید میتوانید عضویت خود را از سایت حذف نمایید.

– در صورت عدم رعایت شرایط عضویت و قوانین، سایت کاجور میتواند دسترسی شما را محدود و یا کلا مسدود یا کل حساب کاربری شما را به همراه تمامی اطلاعات حذف نماید.

– کاجور هیچ تعهدی در قبال ارائه سرویس دائمی، نگهداری اطلاعات شما، ادامه دار بودن خدمات، بدون اشکال بودن خدمات نداشته و در مورد هر نوع قطعی و یا اشکال در سیستمها و سایت از خود رفع مسئولیت مینماید. سرویس کاجور به شکلی که هست ارائه میگردد.

(انکار تعهد)
– کاجور تا حد توان خود سعی در پاسخ دهی به مشکلات و ایمیلهای شما را دارد اما هیچ مسئولیتی در قبال پاسخ دهی به نامه های الکترونیکی رسیده و یا رفع اشکالات گزارش شده ندارد.

– با پذیرش این توافقنامه شما متعهد می شوید در صورت هر گونه ادعا علیه سایر کاربران سایت، موضوع را شخصا و بصورت مستقل و بدون کمک کاجور از طریق مراجع قضایی پیگیری نموده و حق ادعا و اقامه دعوی علیه سایت، مسئولین سایت، شرکا، ارائه دهنده خدمات، مدیران و کارکنان سایت به منظور جبران خسارت یا زیان های احتمالی (مالی،غیر مالی)، هزینه های قضایی و سایر هزینه های مربوطه را از خود سلب می نمائید.

– ما در حد توان و بدون تعهد، اطلاعات وارد شده به سایت را کنترل میکنیم. با پذیرش این توافقنامه شما قبول می کنید سایت هیچگونه مسئولیتی در خصوص ادعاها و مطالب گمراه کننده، نادرست، مضر و موهن مندرج در سایت ندارند. بدیهی است به محض اطلاع و رویت هر گونه اطلاعات غیر اخلاقی و ناهنجار، اطلاعات مذکور از سایت حذف خواهد شد.

– با قبول این موافقتنامه، سایت مجاز است تا در صورت وقوع هر گونه تقلب، یا کشف احتمال تقلب و کلاهبرداری عضویت کاربر را معلق و یا ابطال نماید و کاربر حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص ندارد.

– شما اجازه تبلیغ هیچنوع وب سایت یا گروه اینترنتی را در مطالب ارسالی خودتان ندارید و در صورت مشاهده چنین مواردی دسترسی فرد خاطی بدون اخطار حذف میگردد.

– اعلام شماره تلفن ، ای میل شخصی ، آدرس در محیطهای عمومی سایت ممنوع است.
این سایت هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آگهی ها نمی پذیرد.